Dobra Szkoła - Reforma Systemu EdukacjiList Śląskiego Kuratora Oświaty do Rodziców, Uczniów, Nauczycieli, Samorządowców
Broszura informacyjna "Dobra Szkoła"
"Mapa Drogowa Reformy Edukacji"
Ministerstwo Edukacji Narodowej - Reforma Systemu Edukacji
Bezpośredni kontakt z pracownikami Ministerstwa Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach - Reforma Systemu Edukacji